• درباره ما
  • تاریخ انتشار : 12 مهر دوشنبه 1400 ساعت 8:51:51

خرامه آنلاین”پایگاه رسمی خبری-تحلیلی شهرستان خرامه که با هدف انتشار جدید ترین اخبار شهرستان خرامه و حومه در اسفند ماه سال 1398 راه اندازی شد.

حامد قوهستانی

مدیر مسئول/صاحب امتیاز

نظرات کاربران

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

بی شک همه از این اتفاق شوکه شده اند باید تمام کشور تلاش کنند.

ارسال نظر