برخورد با متخلفان واحدهای صنفی در خرامه

رئیس اتاق اصناف شهرستان خرامه از برخورد با متخلفان و گران فروشان واحدهای صنفی در خرامه خبر داد و گفت: طرح تشدید بازرسی های روزانه در دستور کار بازرسین صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان خرامه قرار دارد.

علیرضا ایزدی اظهار داشت: روزانه بازرسین اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت ،در قالب گشت های مشترک  از واحد های صنفی این شهرستان بازرسی می کنند.

وی افزود:در چند روز گذشته طی بازرسی از واحد های صنفی بعمل آمده و در این رابطه ۴۱ فقره پرونده تشکیل شده است.

ایزدی بیان کرد:عمده این تخلفات عدم درج قیمت، صدور فاکتور و گرانفروشی بوده است و از واحدهای صنفی خواست ضمن رعایت سود قانونی و نصب اتیکت قیمت بر روی اجناس رعایت موارد قوانین نظام صنفي نمایند.

وی در پایان افزود: تیم‌های بازرسی به طور روزانه به روند ارائه خدمات گروه‌های شغلی نظارت دارند، همشهریان عزیز می‌توانند تخلفات واحدهای صنفی را به شمارهای 124‪ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان یا شماره 177 واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان خرامه یا شماره ٣٢٧٢٨۵۶۵ گزارش نمایند.

روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان خرامه

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید